2015

  • Toiletgebouw Corsa-school (Project 1)

Toiletgebouw Corsa-school

Bij terugkomst na hun reis in Ghana in 2014 maakten John en Indra een plan om de Corsa school te helpen met een toiletgebouw met wasgelegenheid zodat de kinderen hun behoefte op hygi├źnische wijze kunnen doen. We dienden een projectaanvraag in bij de Stichting Emmaus Bilthoven die gelukkig gehonoreerd werd. Met deze donatie hebben we een toiletgebouw kunnen realiseren met wasgelegenheid voor 500 schoolkinderen. Daarnaast hebben we een klas kunnen voorzien van goed schoolmeubilair zoals banken, tafels en stoelen en eettafels. In de herfst van 2015 is dit project tot volle tevredenheid afgerond.