2019

  • Lezen. Voor elk kind een boek! (Project 12)
  • Kleuterschool Alata (Project 11)
  • Producten naaischool naar Nederland (Project 10)
  • Speeltoestellen (Project 9)
  • Kleuterschool Akaasu (Project 7)

Lezen. Voor elk kind een boek!

Dit project is mogelijk gemaakt door Emmaus Domstad, zij hebben het totale project gefinancierd!

In de maand juli 2019 zijn 3500 leesboeken afgeleverd aan ‘onze’ 14 basisscholen 

De afgelopen jaren is tussen de stichting GSS en Biblionef Nederland/Ghana een prettige samenwerking ontstaan. Eerste contacten zijn gelegd voor het Bibliotheekproject dat we bij de Corsa school in 2016 hebben gerealiseerd: we hebben een bibliotheek opgezet om de leesvaardigheid te verbeteren van de 500 schoolkinderen van de Corsa school. Biblionef Ghana heeft destijds honderden leesboeken gratis beschikbaar gesteld voor deze bibliotheek.

Graag willen wij ‘onze’ 14 basisscholen in Ghana ook voorzien van leesboeken om zo de leesvaardigheid en Engelse kennis van kinderen op al deze scholen te verbeteren. Het lokale ‘’coordination team’’ heeft voorjaar 2019 een vergadering belegd waar alle schoolhoofden van de 14 scholen aanwezig waren. Het leesboeken-project is besproken en men is zeer enthousiast.

Inmiddels zijn afspraken gemaakt met Biblionef Ghana over de levering van 3500 leesboeken (250 leesboeken per school) in de zomer van 2019.

Biblionef Ghana levert de boeken, maar stelt een workshop verplicht: van iedere school moet 1 docent een workshop volgen waarin hij/zij leert hoe je ervoor zorgt dat kinderen regelmatig gaan lezen. De stichting GSS zal boekenkasten laten maken door plaatselijke vaklieden zodat de boeken op een vaste plaats worden aangeboden.

Inmiddels heeft de Corsa school al een aantal jaren ervaring opgedaan met de bibliotheek. Schoolhoofd Anane Korsah heeft het lezen geïntegreerd in het schoolprogramma en kinderen zijn veel beter gaan lezen en daarnaast is hun Engels verbeterd.

De kosten voor dit leesboekenproject bedragen in totaal ca. €1500 (incl. fee Biblionef Ghana, transport Accra naar Sefwi Bekwai, een workshop organiseren voor 14 scholen en de levering van boekenkasten om de boeken in op te ruimen). 

Met dit leesprogramma worden op de 14 basisscholen in Ghana 3500 kinderen bereikt.

Kleuterschool Alata

Er was al een lagere school in het dorpje Alata, maar voor kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar was er geen huisvesting. Dankzij de opbrengst van de kerst- en paasmarkt bij Kindergemeenschap De Werkplaats uit Bilthoven hebben we een mooie kleuterschool kunnen realiseren. De kinderen en hun ouders in Alata zijn heel blij en dankbaar met de steun van kinderen van de basisschool en het middelbaar. Wij danken alle werkers, medewerkers en ouders voor hun hulp en giften!

Maart 2019 startten we met de eerste fase van de bouw van de kleuterschool. Om de betrokkenheid van de Alata gemeenschap te vergroten en ook om kosten te besparen hebben de bewoners van het dorp geholpen met het maken van honderden stenen met een mal, ze hebben de funderingsruimte gegraven en volgestort met beton. Daarna hebben de lokale vaklieden zoals metselaars, timmerlieden e.d. de klus verder geklaard. Na de ontvangst van foto’s en video’s hebben we besloten geld over te maken voor de tweede fase. Deze bestond uit het metselen van de behuizing en het plaatsen van kozijnen. Ook hiervan hebben we film- en fotomateriaal ontvangen en vervolgens opnieuw een deel van het geld overgemaakt. In de derde fase is het dak gerealiseerd en een betonnen vloer gestort. De laatste fase betrof het stuc- en schilderwerk, het afhangen van de deuren etc. De afronding vond plaats begin november 2019 en nu, 9 maanden later staat er een schitterend solide kleutergebouw.

Het ontwerp van deze kleuterschool is precies gelijk aan het design en de afmetingen van onze eerste kleuterschool bij Akaasu, nl ca. 12 x 6 meter. De totaalkosten voor de realisatie van dit gebouw komen neer op ca. 5000 euro. Er kunnen 50 tot 80 kinderen van 4 jaar en ouder starten met onderwijs. In Alata is men heel blij want door de komst van de kleuterschool starten kinderen eerder met het leren van cijfers, letters etc. Goed voor hun eigen ontwikkeling, maar ook fijn voor de onderwijzers die anders op de lagere school geconfronteerd worden met kinderen met een leerachterstand. Een bijkomend voordeel is dat wanneer kinderen naar de kleuterschool gaan ouders meer kunnen werken en dat heeft een gunstige invloed op hun gezinsinkomen. Met de hulp van de Kindergemeenschap Werkplaats hebben we weer een kleine Afrikaanse gemeenschap de goede kant opgeholpen!   

Producten naaischool naar NL

Alle 400 producten die in 2016 in onze naaischool waren gemaakt zijn inmiddels verkocht! Het merendeel via EkoPlaza en Moos in Bilthoven.  Omdat er nog steeds vraag is naar de vrolijke gekleurde schorten en ovenwanten is begin januari 2019 een nieuwe opdracht gegeven aan de naaischool.

We hebben ook nieuwe producten bedacht: slingers en grote (boodschappen)tassen. Overlegd met onze naaidocent Bismark over modellen en stoffen en vervolgens is Bismark aan de slag gegaan. In totaal zijn 415 producten gemaakt nl. 60 keukenschorten (30 recht en 30 punt), 200 kleine tasjes, 50 grote (boodschappen)tassen, 80 ovenwanten en 25 slingers. Het was een enorme klus om de producten te naaien. Nog nooit is er zo’n grote opdracht in de regio gegeven en er is dan ook een heel team samengesteld om alle producten op tijd af te krijgen. Naast de studenten van de naaischool, zijn  goede naaisters uit het dorp gevraagd om te assisteren. Door mee te helpen aan de productie kon men een bescheiden salaris verdienen.

Er was een deadline omdat Els Bonten, bestuurslid van de stichting,  de producten tijdens haar zelf betaalde reis in Ghana ging ophalen in Sefwi Bekwai. De laatste nacht moest het hele team doorwerken om alles op tijd klaar te krijgen en ‘s morgens vroeg op 1 maart 2019 was de overdracht van de spullen. Alles werd in grote plunjezakken gestopt om het makkelijk te vervoeren. Wij danken Els voor het gratis vervoeren van de producten naar Nederland!

Verkoop van de producten vindt weer plaats via Moos en EkoPlaza in Bilthoven, maar soms ook met een kraam bij de basisschool van de Werkplaats tot 4 april. We hopen natuurlijk weer op een fantastische verkoop want uit de opbrengst kunnen we weer nieuwe projecten starten.

Speeltoestellen

Door succesvolle ervaringen met de eerder geleverde zes speeltoestellen, gaan we in 2020 alle 14 scholen voorzien van één set goals en ballen en krijgen de scholen allemaal een 4-zitsschommel. Hierdoor worden alle scholen aantrekkelijker gemaakt voor de kinderen. Financiering wordt gerealiseerd door de verkregen fondsen van Triodos foundation, Emmaus Bilthoven en donatie van St. Wilde Ganzen.

In het voorjaar 2018 werd onze stichting aangenaam verrast door leerlingen van groep 7 van basisschool De werkplaats. De kinderen vroegen of ze een inzamelingsactie op school mochten organiseren voor de Stichting. Uiteraard hebben wij dit fantastische initiatief snel omarmd en de kinderen organiseerden een markt waar ze allerlei lekker eten zoals pannenkoeken verkochten. Voor de mooie opbrengst van €121,00, hebben de kinderen in overleg met ons hun eigen bestemming geformuleerd: ze zouden het leuk vinden als van dat geld goaltjes gemaakt zouden kunnen worden. Dat hebben we voorgelegd aan onze coördinator in Ghana en hij vond het heel bijzonder dat kinderen op de WP zo begaan zijn met de kinderen in Ghana! Op onze Ghanese scholen zijn geen sport- of speeltoestellen beschikbaar. De Stichting heeft na de zomer opdracht gegeven om 2 doeltjes met netten te laten maken en er zijn ook nog 2 goede voetballen aangeschaft. Begin december zijn de doeltjes en ballen geleverd en de kinderen mochten er direct mee spelen, ze waren super er blij mee!!! Zie het resultaat op de foto. De sportspullen zijn geschonken aan de Corsa school met ca. 500 leerlingen.

De reacties van de kinderen waren overweldigend. De Headmaster stuurde ons het volgende whatsapp bericht; ‘’our school pupils were overwhelmed with joy upon seeing the sport equipment! They trooped to the field to play’’ . Namens het schoolhoofd danken wij de werkers (kinderen) en medewerkers van De Werkplaats Basisonderwijs voor deze leuke en spontane actie!

Schoolmeubilair 2 : o.a. 540zitplaatsen en 8 kasten voor 14 scholen

Toen John, Indra en Esther tijdens hun reis in 2017 met eigen ogen zagen dat het slecht gesteld was met het aantal zitplaatsen in de Ghanese scholen, hebben ze in overleg met de schoolhoofden de opdracht gegeven om tafels, stoelen en banken te laten maken voor circa 500 zitplaatsen (Project schoolmeubilair 6).
De meeste meubels waren schoolbanken, tafels en stoelen en wat boekenkasten. Die zijn allemaal door lokale timmerbedrijfjes gemaakt wat de lokale economie ook ten goede kwam. Dit eerste meubelproject is afgelopen zomer gerealiseerd. Daarna kwam gezien het enorme tekort wederom het verzoek om nog zo’n aantal schoolmeubilair te laten maken. Ook hier is inmiddels gevolg aan gegeven (Project schoolmeubilair 8). Afgelopen oktober zijn alle meubels afgeleverd aan de 13 public schools. De schoolhoofden en kinderen konden hun geluk niet op!
Dit schoolmeubilair hebben we kunnen realiseren dankzij bijdragen van Kindergemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. Het betreft opbrengsten van de Kerstmarkt 2017 van de basisschool, de sponsorloop georganiseerd door kinderen van het middelbaar onderwijs voor het afscheid van Jos Heuer, oud-directeur Bedrijfsvoering van de WP). Daarnaast ontvingen wij een mooi bedrag voor dit meubelproject van de Triodos Foundation in Zeist

Kleuterschool Akaasu

In het voorjaar van 2018 heeft de stichting het advies van het “coordination team” overgenomen om een kleuterschool bij de basisschool Akaasu te laten bouwen. De basisschool beschikt niet over een eigen kleuterschool en kinderen tussen de 4-6 jaar moeten óf een heel eind naar een andere kleuterschool lopen óf thuis blijven. Vaak beginnen deze kinderen met een achterstand op school. Met de komst van deze kleuterschool (project 7) kunnen tachtig kleine kinderen eerder met onderwijs starten. De verwachting is dat de kleuterschool begin 2019 open gaat. Het gehele project is inmiddels betaald deels met behulp van een donatie van Stichting De Emmaus Bilthoven, deels uit onze eigen middelen. Langs deze weg danken wij de Emmaus Bilthoven voor hun bijdrage!