2020

  • Kleuterschool Sukusuku (Project 15)
  • ICT-lokaal (Project 14)
  • Kleuterschool Kofikrom (Project 13)

Kleuterschool Sukusuku

Het laatste onderdeel van het grote project wat we dit jaar (2020) met Stichting Wilde Ganzen hebben opgestart is opgeleverd; kleuterschool Sukusuku.
Begin dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool Kofikrom. We hebben inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds eerder gerealiseerde twee kleuterscholen. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 kleuters per gebouw. Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen want het kleuteronderwijs is slecht georganiseerd en is een hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in een noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon thuis. Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten worden. Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier onderwijs te krijgen en spelenderwijs te leren.

Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe kinderen. De lokale Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er een kleuterschool wordt opgeleverd.

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze reguliere activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor vele vaklieden. Om het commitment bij het project te vergroten, wordt een bijdrage gevraagd aan de lokale gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de mannen de fundering, maken ze de bouwblokken of helpen ze bij het metselen.
Begin dit jaar is gestart met de bouw van kleuterschool Kofikrom. Dit mooie gebouw is in mei 2020 opgeleverd. Daarna is direct gestart met de kleuterschool Sukusuku. De kleuterscholen worden in vaste bouwprocessen opgebouwd.
De eerste fase bestaat uit het handmatig maken van bouwblokken en er wordt een fundering gegraven en gestort. Daarna volgt de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase wordt de dakconstructie op het gebouw gezet, de zinken dakplaten op het dak gemonteerd en worden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase is het gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is schoolmeubilair lokaal gemaakt en geleverd. Begin november 2020 is de kleuterschool Sukusuku opgeleverd.

Het complete project dat we in 2020 hebben gerealiseerd, bestaat uit 2 kleuterscholen Sukusuku en Kofikrom en 22 speeltoestellen. Naast Stichting Wilde Ganzen hebben Triodos Foundation (€2500) en St. Willems Koopfonds (€1000) aan dit project bijgedragen en zijn inkomsten van schoolsupporters ingezet. Zonder hulp van onze schoolsupporters, stichting Wilde Ganzen en de fondsen zouden wij dit project niet hebben kunnen realiseren.

ICT-lokaal

20 computers zijn gedoneerd door basisschool de Polsstok uit Amsterdam Z-O. Naast deze computers is ook gedoneerd meubilair verzonden naar Ghana. Stichting Ghana schoolsupport heeft de transportkosten voor haar rekening genomen. Overige kosten die we gemaakt hebben om een professioneel computerlokaal te kunnen realiseren zijn aanschaf van enkele toetsenborden en muizen. De Windowsversie 7 moest opnieuw worden geïnstalleerd. Het klaslokaal is voorzien van een ICT-netwerk en er zijn UPS-units geïnstalleerd. Het klaslokaal waarin de computers staan is beveiligd, ramen en deuren zijn voorzien van tralies en de computers zullen met sloten aan de tafels worden bevestigd. De stichting heeft tevens de kosten voor één jaar internet betaald voor 15 computers. De schoolkinderen van de Corsa school in Ghana krijgen op die manier de kans om kennis te maken met goed werkende computers met toegang tot internet. Kosten van dit project bedragen in totaal ca. €2500.

Het hele project is gefinancierd door de kerstactie van werkers van het middelbaar onderwijs van De Werkplaats Kindergemeenschap te Bilthoven enerzijds en Stichting Emmaus Domstad anderzijds.

We danken de werkers van team 4 van De Werkplaats in het bijzonder voor hun kerstactie 2019. Zij hebben ca. €1600 opgehaald voor onze stichting! De Stichting Emmaus Domstad heeft €1000,00 gedoneerd voor dit project! Uiteraard zijn we ook blij met de steun van medewerkers van Emmaus Domstad! Dankzij deze twee organisaties hebben wij een prachtige computerklas kunnen realiseren!

Kleuterschool Kofikrom

Dit project werd gefinancierd door de Stichting de grootste familie helpt

Begin dit jaar zijn de voorbereidingen gestart voor de bouw van de kleuterschool bij basisschool Kofikrom. We hebben inmiddels een vast ontwerp voor het gebouw wat identiek is aan de reeds eerder gerealiseerde twee kleuterscholen Akaasu en Alata. De capaciteit is geschikt voor ca. 50 tot 80 kleuters per gebouw. Er is een grote behoefte aan kleutergebouwen. Kleuteronderwijs is slecht georganiseerd en is een hiaat in het onderwijssysteem. Soms zie je dat kinderen onder een grote boom of in een noodvoorziening worden opgevangen of kinderen blijven tot de primary school gewoon thuis. Hierdoor ontstaan al direct leerachterstanden die op de primary school ingehaald moeten worden. Door de nieuwe kleuterscholen worden kinderen in staat gesteld op een goede manier onderwijs te krijgen en spelenderwijs te leren. 

Het eigenaarschap van de kleuterscholen ligt bij de scholen zelf, zij zijn verantwoordelijk voor het organiseren van het kleuteronderwijs en het aantrekken van nieuwe kinderen. De lokale Ghanese overheid zorgt voor de aanstelling en betaling van docenten wanneer er een kleuterschool wordt opgeleverd. 

We werken in Ghana met een vast bouwteam dat inmiddels goed is ingewerkt. Door onze reguliere activiteiten stimuleren we de lokale economie en dat biedt inkomensperspectief voor vele vaklieden. Om het commitment van het project te vergroten wordt een bijdrage gevraagd van de lokale gemeenschap. Deze bijdrage wordt geleverd in de vorm van arbeid. Vaak graven de mannen de fundering, maken ze de bouwblokken of helpen ze bij het metselen. Afgelopen februari is met de bouw daadwerkelijk gestart. Bouwblokken werden handmatig gemaakt en de fundering gegraven en gestort. Daarna de tweede fase: het metselen van de bouwblokken en het plaatsen van kozijnen.  In de derde fase werd de dakconstructie op het gebouw gezet, de zinken dakplaten op het dak gemonteerd en  werden vloeren gestort. In de laatste en vierde fase is het gebouw gestuct en afgewerkt en geschilderd. Ook is schoolmeubilair lokaal gemaakt en geleverd. Eind mei 2020 werd het hele gebouw opgeleverd.

Wij danken de Stichting Grootste familie van Nederland van harte voor de financiering van dit project!