2018

  • Schoolmeubilair 1 (Project 6)
  • Schoolmeubilair 2 (Project 8)

Schoolmeubilair 1 : 520 zitplaatsen voor 14 scholen

Toen wij in september 2017 samen met Esther Aniwaa, op eigen kosten naar Ghana gingen, bezochten we 13 geselecteerde arme ‘public schools’. We schrokken van de slechte voorzieningen: kinderen lagen op de grond sommen te maken en als ze zitten dan is het vaak opgepropt op een schoolbank. Terug in Nederland besloten we dat we al deze dertien scholen zouden kunnen helpen met meubilair. In overleg met de schoolhoofden is er een inventarisatie gemaakt naar de behoefte aan meubilair. In het voorjaar van 2018 hebben wekenlang lokale timmerlieden en kleine bedrijfjes het meubilair vervaardigd. Inmiddels beschikken alle scholen over grote en kleine schoolbanken en tafels en stoelen. Dit eerste meubelproject betrof 520 zitplaatsen voor schoolkinderen voor 13 public schools. Daarnaast is op diverse scholen klein onderhoud gepleegd en zijn er ook leerboeken geleverd.

Schoolmeubilair 2 : o.a. 540zitplaatsen en 8 kasten voor 14 scholen

Toen John, Indra en Esther tijdens hun reis in 2017 met eigen ogen zagen dat het slecht gesteld was met het aantal zitplaatsen in de Ghanese scholen, hebben ze in overleg met de schoolhoofden de opdracht gegeven om tafels, stoelen en banken te laten maken voor circa 500 zitplaatsen (Project schoolmeubilair 6).
De meeste meubels waren schoolbanken, tafels en stoelen en wat boekenkasten. Die zijn allemaal door lokale timmerbedrijfjes gemaakt wat de lokale economie ook ten goede kwam. Dit eerste meubelproject is afgelopen zomer gerealiseerd. Daarna kwam gezien het enorme tekort wederom het verzoek om nog zo’n aantal schoolmeubilair te laten maken. Ook hier is inmiddels gevolg aan gegeven (Project schoolmeubilair 8). Afgelopen oktober zijn alle meubels afgeleverd aan de 13 public schools. De schoolhoofden en kinderen konden hun geluk niet op!
Dit schoolmeubilair hebben we kunnen realiseren dankzij bijdragen van Kindergemeenschap De Werkplaats in Bilthoven. Het betreft opbrengsten van de Kerstmarkt 2017 van de basisschool, de sponsorloop georganiseerd door kinderen van het middelbaar onderwijs voor het afscheid van Jos Heuer, oud-directeur Bedrijfsvoering van de WP). Daarnaast ontvingen wij een mooi bedrag voor dit meubelproject van de Triodos Foundation in Zeist