2017

  • Schoolbibliotheek (Project 5)
  • Toiletgebouw Njetina (Project 4)

Schoolbibliotheek

Bij de Corsa school wil men graag de leesvaardigheid van kinderen verbeteren. Hun vraag is om een schoolbibliotheek te realiseren waar kinderen iedere week komen lezen in Engelstalige boeken. In januari/februari 2017 is gestart met de voorbereiding van de bibliotheek (incl. meubilair en leesboeken) in het dorp Sefwi Bekwai. Zoals gebruikelijk wordt het project in vier fases opgedeeld en wordt na elke fase een verslag gedaan en worden foto’s opgeleverd als bewijs. Boeken worden geleverd door Biblionef Ghana. De complete bibliotheek is klaar in september. Deels gefinancierd door De Werkplaats kindergemeenschap te Bilthoven (Kerstmarkt WP 2016) en deels door een donatie van de Emmaus te Bilthoven. De impact van deze voorziening is heel groot: in het lesprogramma van de Corsa school met ca. 500 kinderen wordt nu voor elk kind leestijd in de bibliotheek gepland en zijn kinderen verplicht elke week in het Twi’s (kleine kinderen) en Engels (grotere kinderen) te lezen. De leesvaardigheid van kinderen wordt op de wijze aanzienlijk verbeterd. De bibliotheek is in september 2017 tijdens het bezoek van John & Indra en Esther officieel geopend met een prachtig feest.

Toiletgebouw Njetina

In december 2015 is een aanvraag ingediend bij Emmaus Bilthoven voor de realisatie van een toiletgebouw bij de Njetina school met 330 kinderen in Sefwi Bekwai. Deze school hebben we gekozen op basis van cijfers; het is een arme school met weinig of beperkte middelen. De aanvraag is gelukkig door de Emmaus in maart 2016 goedgekeurd en toen moest men in Ghana aan de slag: offertes opvragen bij lokale kleine bouwbedrijfje etc. Het project is in 3 fases opgedeeld (septic tank/fundering, behuizing toiletgebouw, dakconstructie etc. ). In mei 2017 was het toiletgebouw klaar voor gebruik. ‘De impact van deze voorziening is groot’ zo melde het schoolhoofd ons. De kinderen gaan minder snel naar huis om een behoefte te doen. Ze doen hun behoefte niet meer in de bush. Men voorkomt hiermee gevaarlijke situaties zoals slangenbeten etc. Door de realisatie van het toiletgebouw is de aanwezigheid van kinderen sterk toegenomen. De hygiënische omstandigheden zijn sterk verbeterd (kinderen wordt geleerd hun handen te wassen). Het toiletgebouw is tijdens het bezoek van John & Indra en Esther in september 2017 officieel geopend met een daverend feest.