Projecten

De Stichting Ghana schoolsupport maakt met kleine projecten een groot verschil. Wij richten ons op arme basisscholen in de regio Sefwi Bekwai. In de regio is de voormalige bauxietindustrie geheel verdwenen en de lokale bevolking leeft nu voornamelijk van landbouw. Het gemiddelde inkomen is
lager dan het landelijke gemiddelde en bedraagt ongeveer € 800,- per jaar.
De stichting Ghana schoolsupport wil graag de omstandigheden voor schoolkinderen en docenten op basisscholen verbeteren. In de regio zijn tientallen scholen. De stichting werkt samen met 14 geselecteerde scholen: 13 public schools en één private school. Op deze wijze bereikt de stichting circa 3500 schoolkinderen.

Hoe ziet onze organisatie in Ghana eruit?

Veertien schoolhoofden vormen samen het “comittee of headmasters”. Dit team vergadert regelmatig met het “coördinationteam” dat bestaat uit 2 door ons geselecteerde personen: Anane Korsah (MBA), schoolhoofd van de Corsa school en Kwame Darko, oud-parlementslid. In het overleg wordt met de schoolhoofden gesproken over nieuwe en lopende projecten.

Anane en Kwame zijn verantwoordelijk voor de aansturing, planning, financiën en uitvoer van alle projecten. Ze toetsen de projectvoorstellen op nut en noodzaak, kosten en uitvoerbaarheid en leggen verantwoording af aan de stichting en zorgen voor foto- en videomateriaal. Zij adviseren het Nederlandse team, bestaande uit Indra, Esther, John, Samuel en Els.

Met onze stichting helpen we veel schoolkinderen, maar daarnaast verschaffen we ook regelmatig werk aan lokale Ghanese vaklieden zoals timmermannen, metselaars, schilders etc. t.b.v. onze projecten. Hierdoor krijgt de lokale economie een positieve impuls. Inmiddels zijn er 2 toiletgebouwen, een bibliotheek en een kleuterschool gebouwd., hebben timmerlieden honderden schoolbanken, tafels en stoelen en kasten gemaakt. Er is een naaischool gerealiseerd waar een vaste naaidocent werkzaam is en waar ouders van schoolkinderen de kans krijgen om inkomsten te verdienen met het maken van Ghanese producten zoals schorten, ovenwanten, tassen e.d. voor de Nederlandse markt. Deze producten worden verkocht in Bilthoven en de opbrengsten vloeien weer terug naar de stichting.

Onze projecten worden zeer gewaardeerd door de schoolhoofden en door Anane en Kwame. Zij verwonderen zich iedere keer weer over de inzet van mensen en kinderen in Nederland voor den mensen en kinderen in Ghana.

Projectenoverzicht