Archief

april 2021
 • Start Kleuterschool Nyetina, start timmerman tafels en stoelen. 
Maart 2021
 • Coordination team volgt programma WASCI/Game academy/St. Wild Ganzen in Tamale. Evaluatie afgerond project 2020 tbv St. Wilden Ganzen/ St GSS. Goedkeuring project 2021 door St. Wilden Ganzen.
Februari 2021
 • Feestelijke opening Kleuterschool Sukusuku. Besluit schoolhoofden welke scholen in aanmerking komen voor een kleuterschool; Nyetina en Baakokrom. Projectcalculaties vanuit Ghana ontvangen.  Feestelijke opening Kleuterschool Kofikrom. 
December 2020
 • Uitwerken voorstellen Committee of Headmasters, 2 kleuterscholen, 120 tafels en stoelen en team sportkleding voor 14 scholen.
2020 november
 • Kleuterschool Sukusuku helemaal gereed, fase 4 stuc- en schilderwerk, afwerking. Vergadering schoolhoofden over voorstellen projecten 2021.
2020 september
 • Kleuterschool Sukusuku fase 3 gereed, dakconstructie en beplating.
2020 augustus
 • Kleuterschool Sukusuku fase 2 gereed. Metselen behuizing, zetten van kozijnen ramen en deuren.
2020 juli
 • Kleuterschool Sukusuku fase 1 gereed. Fundering graven en storten, stenen blokken maken.
2020 juni
 • Start bouwproces kleuterschool Sukusuku
2020 mei
 • Eind mei is de kleuterschool Kofikrom gerealiseerd incl. meubilair. Helaas kon door de lockdown geen feestelijke opening met de schoolkinderen georganiseerd worden.
2020 april
 • Derde fase Kofikrom is gerealiseerd. Door de Corona crisis kon de voorjaarsmarkt op De werkplaats basisschool op 1 april jl. helaas niet doorgaan.
2020 maart
 • Kleuterschool Kofikrom tweede fase is gerealiseerd. Financiën voor de derde en vierde fase wordt spoedig uitgekeerd door St Wilde Ganzen. De productie van de speeltoestellen is in volle gang.
2020 februari
 • Inrichting ICT klaslokaal Corsa school, aanbrengen UPS, bekabeling, internet voor 15 computers, bestelling meubilair ICT klas en beveiligingsmaatregelen treffen voor de ramen, deuren en dak. 4 laptops (2 groot en 2 klein) komen aan in Sefwi Bekwai gedoneerd door 2 bewoners van Wijk Vogelzang in Bilthoven.
2020 januari
 • Opdracht aan naaischool om opnieuw producten te maken voor de Nederlandse markt.
 • Overleg met docenten van kindergemeenschap de Werkplaats over ‘lentemarkt’ op 1 april 2020
 • Geld overmaken naar Ghana voor inkoop producten bouw kleuterscholen en speeltoestellen
2019 december
 • Start samenwerking met Stichting Wilde Ganzen
 • Grootste familie van Nederland gaat bouw kleuterschool Kofikrom inclusief meubilair voor 100% financieren
 • Kinderen middelbaar Kindergemeenschap de Werkplaats gaan activiteiten ontplooien om geld op te halen voor Ghana Schoolsupport
 • Evaluatie project ‘Voor ieder kind een leesboek’
 • Opdracht aan Anane om voorbereidingen te treffen voor bouw van 2 kleuterscholen en 22 sets voetballen/goals en 4-zitsschommel.
 • Ghana schoolsupport is één van de drie goede doelen die medewerkers van Hogeschool Utrecht kunnen kiezen om hun kerstgeschenk aan te doneren.
2019 november
 • Afronding en realisatie kleuterschool Alata
2019 oktober
Reparatie 20 computers, installeren van Windows 7, aanschaf van een aantal beeldschermen en muizen.  Voorbereidingen treffen voor het formaliseren van het Committee of headmaster tot NGO. Headmaster Primary school Sukusuku Margaret Gyabeng is benoemd tot secretaris van het committee.  Uitvoering en realisatie laatste en vierde fase kleuterschool Alata. Akkoord St Wilde Ganzen Plan 2020.
2019 september
Voorbereiding en uitwerken samenwerking St. Wilde Ganzen.
2019 augustus 
Er zijn 3500 leesboeken afgeleverd aan de 14 basisscholen. Er is een workshop georganiseerd om de schoolhoofden te leren om kinderen te enthousiasmeren voor het lezen en om te leren hoe ze het lezen kunnen integreren in hun schoolprogramma. Aan het einde van de workshop konden de schoolhoofden de leesboeken en één boekenkast (gemaakt door plaatselijk timmermannen) meenemen voor hun school.  De in juli verzonden computers met meubilair zijn aangekomen in Sefwi Bekwai. 
2019 Juli                            
20 computers incl. beeldschermen, tafels en stoelen (in totaal 65 items) die gedoneerd zijn door de basisschool de Polstok in Amsterdam, zijn verzonden naar Ghana voor de Corsa school. Derde fase Alata kleuterschool is gereed. Start vierde en laatste fase Alata kleuterschool.      
2019 juni                           
Drie set schommels (vierzits) en twee set goals en ballen zijn geleverd aan 5 scholen.
2019 mei
Voorbereidingen getroffen voor project nr. 12: Project Lezen. In samenwerking met Biblionef Ghana en de basisscholen is de wens uitgesproken om alle 14 basisscholen te voorzien van leesboeken. Dit om de leesvaardigheid (Twi’s en Engels) van de kinderen te verbeteren. Het betreft 250 leesboeken per school en in totaal 3500 leesboeken. Tweede fase Alata is eind mei voltooid.
2019 april
Extra schoolmeubilair is 2 maanden geleden besteld voor de Corsa school. Deze school is per abuis niet meegenomen in het meubelproject van vorig jaar. Geleverd zijn 4 bureaus met stoelen voor docenten, 7 lange schoolbanken voor de kleuterklassen (6 zitplaatsen per bank) en 18 schoolbanken voor de basisschool (min. 36 zitplaatsen) in totaal 82 zitplaatsen. Officiële opening Akaasu Kleuterschool met mooie ceremonie begin april. Zie filmpje projectpagina Akaasu. Begin april zijn 2 nieuwe goalsets en ballen besteld. Drie nieuwe stalen vierzitschommels zijn tevens besteld met geld van kinderen van de Werkplaats. Alle speeltoestellen worden lokaal gemaakt door een lasser.
2019 maart
De afgelopen maand is onderhandeld over de kosten van het Alata project. Door de enorme inflatie zijn de kosten voor de bouw van een nieuwe kleutergebouw behoorlijk gestegen. We hebben de gemeenschap Alata gevraagd een bijdrage te leveren in de vorm van arbeid. Daar is positief op gereageerd. Het geld voor de eerste fase is overgemaakt en men is begonnen met de bouw. 1 maart zijn alle producten uit de naaischool in Ghana meegenomen door bestuurslid Els. In Bilthoven worden alle voorbereidingen getroffen voor de Paasmarkt. Op 3 april zal er een grote paasmarkt worden georganiseerd bij de WP BO. Er is een artikel geschreven over de realisatie van kleuterschool Akaasu en de op komst zijnde Paasmarkt; dit artikel wordt aangeboden aan de plaatselijke kranten. De Ghanese producten uit de naaischool kunnen weer belangeloos verkocht worden via Ekoplaza en Moos in Bilthoven. Onze webbeheerder heeft een webshop ontwikkeld voor onze ovenwanten, schorten, slingers, tassen en portemonnees.
2019 februari
De productie van de 415 Ghanese producten is in volle gang. Een heel team studenten/ouders is aan het werk om de producten voor 28 februari gereed te krijgen. Deze worden door Els Bonten (bestuurslid St. GSS) tijdens haar reis door Ghana opgehaald in Sefwi Bekwai. De laatste hand wordt gelegd aan het Akaasu gebouw. Els bezoekt de net opgeleverde kleuterschool Akaasu en bekijkt ook drie eerder gerealiseerde projecten (toiletgebouw, naaischool en schoolbibliotheek) op de Corsa school.
2019 januari 
Bijna al onze producten zijn verkocht dus hebben we voorbereidingen getroffen voor een tweede grote naai-opdracht voor de naaischool. Onze studenten en naaidocent gaan aan de slag met het maken van 60 schorten, 80 ovenwanten, 200 kleine tasjes, 50 grote tassen en 25 slingers. De verwachting is dat deze producten begin maart in Nederland zijn. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool bij de Alata gemeenschap. Kinderen van team 7 van de WP BO hebben met de kerst ca. €250 opgehaald. Ze hebben aangegeven om hiervan een schommel te kopen voor de kinderen van de basisscholen. We gaan ons comité in Ghana vragen om een schommel te laten maken.  
2018 december 
Derde fase Akaasu kleutergebouw compleet. Dak en stucwerk is aangebracht en betonnen vloer is gestort. Foto’s zijn ontvangen. Nieuwsbrief verstuurd naar schoolsupporters. Anane vragen om voorstellen voor drie nieuwe projecten in 2019. Nieuwe opdrachten geven aan naaischool.
2018 november
Kinderen van de basisschool van de Werkplaats hebben aangegeven dat ze van het door hun opgehaalde geld graag doeltjes willen laten maken en voetballen willen aanschaffen. Deze doelen zijn gemaakt en afgeleverd aan de kinderen van Corsa school. Ze zijn er ontzettend blij mee.
2018 oktober
Realisatie tweede meubelproject. Opnieuw circa 500 zitplaatsen gerealiseerd voor door ons geselecteerde 13 public schools. Lokaal in Ghana gemaakt door kleine timmerbedrijfjes. 2e fase van de kleuterschool bij Akaasu is gerealiseerd, vertraging is opgetreden als gevolg van lange periode met enorm veel regen waardoor bouwmaterialen niet konden worden aangevoerd.
2018 september
Bezoek van Anane Korsah aan Nederland. Anane is schoolhoofd van de Corsa school waarmee we samenwerken en daarnaast coördineert hij veel van de projecten in Ghana. Hij had de grote wens om Nederland te bezoeken en heeft zijn eigen reis betaald. GSS heeft een kennisuitwisselingsprogramma opgesteld voor Anane. Hij heeft 8 scholen bezocht waarvan 5 in Amsterdam, 1 in Utrecht en 2 in Bilthoven waaronder De Werkplaats. Salaris van naaidocent wordt verhoogd.
2018 juli   
Op onze vraag naar nieuwe projecten, reageerde een aantal schoolhoofden in Ghana met het verzoek om nog meer meubilair. Dit betekent de start van ons tweede meubelproject voor 500 zitplaatsen voor 13 public schools.
2018 juni   
Op de basisschool van de Werkplaats bedenken 6 kinderen van 11 jaar in groep 7 een plan waarmee ze voor onze stichting geld kunnen inzamelen. Ze bakken pannekoeken en in een kraampje wordt aan het eind van de schooldag allerlei heerlijk eten verkocht. De kinderen verkopen voor ca. 121 euro aan lekkers. Dit mag aan een project besteed worden in Ghana.
2018 mei         
Begin mei wordt gestart met de bouw van de kleuterschool bij Akaasu voor circa 80 kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar. Stenen worden handmatig met een mal gemaakt en er wordt gegraven om de fundering te storten. Eind mei zal worden gestart met de tweede fase: het metselen van de behuizing.
2018 maart/april    
Schoolmeubilair is klaar. Het wordt geleverd aan de 13 pubic schools: 100 ‘primary’ desks, 50 ‘dual’ desks voor de kleuterschool en 20 tafels en stoelen voor leraren. Alle meubilair is lokaal gemaakt in SB. Totaal 190 stuks meubilair voor een totale zitcapaciteit van 520 kinderen en leerkrachten. Daarnaast is klein onderhoud gepleegd aan ramen en deuren van diverse scholen en zijn leerboeken geleverd. Afwijzing voorstel 3 klaslokalen Akaasu i.v.m. te hoge kosten.  Na overleg kiezen we voor de bouw van een kleuterschool voor max. 80 kleine kinderen. Calculaties worden gemaakt in Ghana.
2018 januari/februari   
Voorbereidingen investering in 13 primary schools. Wens van schoolhoofden is 200 stuks meubilair voor ca. 500 zitplaatsen voor schoolkinderen. 3 schoolborden, ca. 30 leerboeken en renovatiewerkzaamheden aan ramen en deuren van 2 scholen. We reserveren een bedrag van ca. €4400,00. Openen van een nieuw bankaccount bij de HFC Bank in Sefwi Bekwai genaamd ‘’Committee of Headmaster account’’. Voorbereiding Akaasu project (afbouwen van 3 klaslokalen incl. meubilair).
2017 december      
Kerstmarkt Werkplaats (inzamelingsactie voor St. Ghanaschoolsupport). Iedereen doet vreselijk zijn best om spullen te verkopen voor onze stichting. St. Ghanaschoolsupport aanwezig op afscheidsreceptie van Jos Heuer. Jos Heuer neemt afscheid als directeur Bedrijfsvoering van het middelbaar en heeft zijn gasten gevraagd een donatie te doen aan onze stichting.
2017 november
Besluit GSS om 13 public schools te helpen met een ‘noodpakket’. We denken aan de aanschaf van schoolbanken, boeken, schriften en schrijfgerei. Een investering van ca. €4500,00. Daarnaast maken we plannen om de Akaasu school met 160 leerlingen te gaan helpen met 3 klaslokalen.
2017 september   
John, Indra en Esther (moeder Samuel) bezoeken Ghana. Een warm welkom in Sefwi Bekwai! We bezoeken de 5 projecten die we hebben gerealiseerd, een “committee of Headmaster” wordt opgericht waarin 14 schoolhoofden zitting hebben (1 private school en 13 public schools). Ca. 8 koffers goederen, 7 laptops, 5 telefoons, 200 WP T-shirts, 50 paar schoenen, 31 meter pleisters en 2000 paracetamol worden op scholen uitgedeeld. Alle 13 public schools worden bezocht. Een hele dag wordt besteed op de Njetina school en de Corsa school. OP de Njetina school heeft Indra tevens het aap- project gerealiseerd. Van sokken en andere materialen uit NL zijn knuffelapen gemaakt voor schoolkinderen. Voor de naaischool zijn we een dag in Kumasi geweest om een lockmachine en 2 ventilatoren te kopen.
2017 juli  
Begin juli wordt de derde en vierde betaling voor het bibliotheekproject overgemaakt incl. betaling wasbakken Njetina (was niet begroot). De afwerking van de behuizing en het laten maken van het meubilair kan dan allebei direct plaatsvinden zodat de bibliotheek z.s.m. in gebruik genomen kan worden.
2017 juni  
Tweede fase van het bibliotheekproject is eind juni afgerond. Alle voorbereidingen zijn in volle gang om Sefwi Bekwai te bezoeken. Verzamelen van spullen zoals kinderschoenen, laptops, EHBO-spullen, T- shirts etc.  Ca. €157 is in de boekwinkels van Ike Bekking in Bilthoven verzameld voor de aanschaf van kinderleesboeken voor de bibliotheek in Sefwi Bekwai. Nieuwsbrief verstuurd naar schoolsupporters
2017 mei      
Verkoop Ghanese producten bij EkoPlaza en Moos Bilthoven.  Afronding Njetina project. Wasbakken moeten nog geïnstalleerd worden en dan is dit project gereed.
2017 april   
De eerste fase van het bibliotheekproject is afgerond. Het bedrag voor de tweede fase is overgemaakt.
2017 maart   
15 maart is gestart met de bouw van de bibliotheek bij de Corsa school. Een bewoonster uit Bilthoven meldt zich en biedt kofferruimte aan om voor onze stichting spullen te vervoeren. Bij de Emmaus Bilthoven zijn Engelse leesboeken en puzzels verzameld en worden meegegeven. Op de terugreis worden 100 schorten, 50 ovenwanten en 50 tasjes meegenomen. De eerste producten die door ouders van de Corsa school kinderen zijn gemaakt! De opbrengsten vloeien terug de stichting in. Actie Bilthovense Boekwinkel/ Boekhandel Bouwman ‘’jij een boek zij een boek’’
2017 februari    
Voorstel bibliotheek van Anane van Corsa school ontvangen. Uitwerking voorstel in detailplan in 4 fases incl. planning. Prototypes schorten , ovenwanten en tasjes zijn aangekomen in Nederland. Deze zijn gemaakt door een aantal ouders van de kinderen van de Corsa school. Brieven van de kinderen van de WP ontvangen en doorgestuurd naar de Corsa school.
2017 januari        
3de en laatste fase Njetina project van start gedaan. €1100,00 overgemaakt naar SB voor laatste fase toiletgebouw.
2016 december      
Op kerstmarkt Werkplaats bijna €2700 opgehaald! Kerstkaarten, tekeningen brieven uit Sefi Bekwai ontvangen en afgeleverd op de WP. Publicaties Vierklank en Bilthovense courant over de kerstactie WP.  Tweede salarisdeel voor master Sewing project en kosten transport en kerstkaarten overgemaakt naar SB. €2850,00 ontvangen van Emmaus Domstad.
2016 november   
Nieuwsbrief Schoolsupporters verzonden, Nieuwsbrief in wijk Vogelzang gepost. Gift van €1000,00 ontvangen van St. Willems-Koopfonds. Toezegging €2850,00 van Emmaus Domstad voor Sewing Project. Uitwerking en gesprek WP over presentatie, gezamenlijk besluit dat opbrengst kerstmarkt bestemd is voor bibliotheek Corsa school.
2016 oktober       
3 oktober Sewing class gestart. 1ste fase (septic tank) gereed project Njetina toiletgebouw. Start gesprekken met WP over samenwerking en Kerstmarkt.
2016 september             
Realisatie metselwerk septic tank Njetina school. Renovatie klas, incl. beveiligingshekwerk t.b.v. Sewing Project, aanschaf tafel en stoelen voor de sewing klas. Deelname aan Wereldfeest met marktkraam te Bilthoven
2016 augustus  
Start bouw toiletgebouw Njetina school, graafwerkzaamheden septic. Master voor Sewing project aangetrokken. Kinderen voor Sewing project geselecteerd
2016 juli 
Nieuwsbrief Ghana schoolsupport
2016 juni  
Eerste offertes binnen toiletgebouw Njetina. Uitwerking organisatie, huisvesting, docent, leerlingen Sewing Project
2016 mei   
Aankomst 21 naaimachines in Sefwi Bekwai. Afwijzing subsidie-aanvraag gemeente de Bilt.
2016 april       
Aankomst 21 naaimachines in Tema. Installatie Comite in Ghana Njetina project en sewing project.
2016 maart       
Emmaus Bilthoven steunt ons met €3300,00 voor de Njetina school. Subsidie-aanvraag Gemeente de Bilt verstuurd. Voorstel Project Njetina naar Sefwi Bekwai gestuurd. Verscheping naaimachines via Antwerpen naar Ghana.
2016 februari        
Contact gelegd met de Boekwinkel Bilthoven en Bouwman Boekwinkel, eigenaar Ike Bekking wil ons project ondersteunen en de Stichting GSS zichtbaar maken op haar website.  Voorstel Project naaischool naar Sefwi Bekwai gestuurd.
2016 januari                      
Op 20 januari is de reis begonnen van 21 naaimachines van Bilthoven naar Sefwi Bekwai. De machines zijn getransporteerd naar de Rotterdamse haven en ingepakt. Met dank aan Fa. Vermeer Zeist Transport, Fladderak verpakkingsbedrijf en Bolloré Logistic voor de verscheping naar Ghana.
2015 december      
Mailing naar wijk Vogelzang en relaties van de oprichters. Ca. €2500,00 opgehaald. 21 Naaimachines van schenkers ontvangen. Logistiek georganiseerd voor alle naaimachines naar Ghana. Toekenning Belastingdienst ANBI-status. Nieuwsbrief december aan alle schoolsupporters gestuurd.
2015 november 
Aanvraag ANBI bij de belastingdienst, publicaties in de Vierklank, Bilthovense courant en Stadspers. Start naaiproject voor Sefwi Bekwai
2015 oktober
Openingsfeest toiletgebouw in Sefwi Bekwai, afronding hele project. Oprichting Stichting Ghana schoolsupport op 23 oktober 2015
2015 september
Toiletgebouw Corsa school gereed
2015 mei                            
Restant € 2175 uitbetaald via ST OS t.b.v. de bouw van het toiletgebouw en   wasbakken.
2015 april                           
Sceptictank en schooltafels en schoolbanken gereed
2015 maart
Tweede betaling € 1400,00 via St SO e Bilt aan GN Bank en start met het deelproject graven en metselen sceptictank t.b.v. toiletten. Maken van nieuw schoolmeubilair (tafels en banken).
2015 februari/maart
Proefbetaling €250,00 via St SO de Bilt aan GN Bank Ghana en introductie transactiesysteem
2015 februari       
Bankzaken verbeteren, nieuw bankaccount GN Bank met internetbanking faciliteiten gerealiseerd. Besluit om website te maken. Websitenaam bedacht.
2015 januari       
Uitwerking en detaillering projectplannen, budgetten, processen i.r.t. communicatie, transparantie, projectverantwoording afleggen en integriteit.
2014 december        
Honorering projectvoorstel door St. Emmaus voor €3825,00
2014 november       
Projectvoorstel wordt via St Ontwikkelingssamenwerking de Bilt ingediend bij St. Emmaus Bilthoven, installering van het Comité in Ghana
2014 oktober 
Presentatie over het project bij Emmaus Bilthoven.
2014 september       
Bijeenkomst/diner met Samuel, John en Indra, ervaringen en foto’s uitwisselen brainstormen over het opstarten van een project.
2014 juli                              
Eerste dag bezoek gemeenschap Serfi Bekwai en school van Samuel. 100 voetbalshirts en koffers met kleding en schoenen afgeleverd, tweede dag het aapproject met 40 kinderen op de Corsa School.
2014 juli/aug                     
Vakantie John, Indra, Sacha en Hannah naar Ghana, Samual verblijft de hele zomer in Ghana ca. 3 maanden en bezoekt zijn familie in Accra, Kumasi en Sefwi Bekwai.
2014 juni                            
Contacten Emmaus, DOSC, FC de Bilt /Hema en bewoners wijk Vogelzang, inzameling (sport)kleding, schoenen en toiletspullen
2014 maart t/m juni       
Table talks at nice dinners with Samuel preparing vacation Ghana.
2013                                    
Interview Samuel / Indra op de Hogeschool Utrecht