Steun Ons

Wil jij ook schoolsupporter worden?
Inmiddels worden wij gesteund door vele vrienden, familieleden, buurtbewoners en plaatsgenoten. Ook organisaties als Kindergemeenschap de Werkplaats (BO/VO), St. Emmaus Bilthoven en Emmaus Domstad, St. Willems-Koop fonds, Triodos bank etc. steunen ons financieel. Wij zijn daar zeer blij mee!
Met jouw steun kunnen we projecten voor schoolkinderen op arme basisscholen realiseren. Denk aan b.v. een toiletgebouw, bibliotheek, schoolmeubilair en kleuterschool.

Een bijdrage kun je leveren door een jaarlijkse donatie.

Onze stichting is door de Belastingdienst aangesteld als een ANBI-instelling wat betekent dat je, indien je ons gedurende 5 jaar steunt, ca. de helft van je donatie van de belasting kunt aftrekken. Natuurlijk zijn wij ook blij met een donatie wanneer het jou uitkomt!
Indien je een samenwerking met ons voor vijf jaar wilt aangaan, moet van de Belastingdienst de donateur en de ANBI-instelling de gift vastleggen in een overeenkomst. Wij kunnen je hiervoor een formulier opsturen of je klikt hier om het formulier te downloaden. Nadat je dit hebt ingevuld ontvangen wij het graag retour op ons huisadres. Je krijgt dan een exemplaar ondertekend van ons geretourneerd.

De Stichting Ghana Schoolsupport heeft een rekening lopen bij de Triodos bank in Zeist

IBAN: NL 63 TRIO 0391 0394 66
Indien je vragen hebt, zijn wij graag bereid je verder te helpen.
Je kunt ons bereiken op 030 2252467
Koppellaan 6, 3721 PE BILTHOVEN

De schoolkinderen, docenten en ouders in Ghana zijn blij met uw steun!